JAK ZARABIAĆ NA NIERUCHOMOŚCIACH?

mzuri grafika - JAK ZARABIAĆ NA NIERUCHOMOŚCIACH?Nieruchomości to temat, który rozpala zmysły wszystkich myślących o dochodzie pasywnym lub po prostu potężnej dźwigni finansowej (zarabiając na różnicy pomiędzy ceną nabycia, a sprzedaży). Na blogu zdążyłem opublikować dwa materiały dotyczące nieruchomości – pierwszy z nich to rozmowa z Robertem. Osobą, która będąc właścicielem wielu mieszkań na wynajem nie musi już pracować. Drugi to podcast ze Sławkiem Muturi – pomysłodawcą i założycielem MZURI z którą w ramach współpracy przygotowuję niniejszy artykuł. Firmy, która wspiera osoby zainteresowane zarabianiem na nieruchomościach na wielu polach. Ten wpis był potrzebny od dłuższego czasu, bo wielu moich klientów (i czytelników bloga również) tym tematem jest zainteresowanych, a rynek pełen jest mitów i osób, które zamiast skorzystać z usług osób doświadczonych wolą popełniać błędy na własną rękę.  Dlatego zaprosiłem do rozmowy prezesów spółek MZURI, które mają ściśle wyznaczone specjalizacje:

 

– W pierwszej rozmowie omówię inwestowanie grupowe

– W drugiej usługę zarządzania najmem

– W trzeciej o usłudze wspierania w zakupie nieruchomości pod wynajem

 

PLEPLE - JAK ZARABIAĆ NA NIERUCHOMOŚCIACH?Mateusz Kiszło (M): Panie Rolandzie – będę wdzięczny jeśli opowie pan o sobie w paru słowach czytelnikom i powie co jest pana specjalizacją w firmie

Jestem absolwentem SGH w Warszawie, gdzie ukończyłem specjalizację dot. gospodarowania nieruchomościami. Moje życie zawodowe od początku związane jest z tą branżą – pracowałem u generalnego wykonawcy, u dewelopera, w firmie doradczej wykańczającej powierzchnie biurowe aż wreszcie trafiłem do Grupy Mzuri, gdzie zajmuję się grupowym inwestowaniem w mieszkania na wynajem. Uruchamiam i prowadzę wehikuły inwestycyjne Mzuri CFI.
M: Na czym polega to inwestowanie grupowe?

Do tej pory na rynku nieruchomości inwestować mogły tylko osoby, które posiadały wysoką nadwyżkę gotówki. Aby kupić choćby małe mieszkanie na wynajem poza stolicą, inwestor musiał dysponować ok. 100.000 zł. Mzuri CFI znosi to ograniczenie i udostępnia rynek nieruchomości dla inwestorów, którzy, ze względu na wysokie kapitałowo bariery wejścia, omijali ten sposób inwestowania. Wystarczy, dysponować gotówką w wysokości 10.000 zł. Zebrany w ten sposób kapitał osiąga poziom kilku milionów złotych, za co można nabyć pokaźny portfel mieszkań na wynajem i czerpać zyski z najmu, lub nabyć całą kamienicę do remontu w celu sprzedaży mieszkań z zyskiem. Spółka inwestycyjna osiąga zysk, a Inwestorzy otrzymują wypłatę kapitału i zysku proporcjonalnie do wniesionego kapitału.

 

M: Załóżmy, że ktoś ma środki do inwestowania. Waha się między kupnem mieszkania lub kilku z nich na wynajem, a grupowym najmem. Która opcja jest dla kogo?

Pozwolę sobie załączyć tabelkę, która w jasny sposób pokazuje różnice między indywidualnym zakupem mieszkań na wynajem a grupowym.

 

TABELA 1 - JAK ZARABIAĆ NA NIERUCHOMOŚCIACH?

 

M: Inwestowanie zawsze potencjalnie wyższy od przeciętnego zysk, ale obarczony pewnym ryzykiem. Jak jest w tym wypadku?

Tutaj również posłużę się slajdem, który powie więcej:

 

TABELA 2 - JAK ZARABIAĆ NA NIERUCHOMOŚCIACH?

 

M: Jak w takim razie inwestowane są środki? 

Spółki Mzuri CFI mogą stosować różne strategie inwestycyjne i w różny sposób wykorzystać zebrane środki, np.:
– zakup i remont kamienicy w celu sprzedaży mieszkań z przeznaczeniem na wynajem (to jest strategia Mzuri CFI 1 oraz Mzuri CFI 4)
– zakup i remont kamienicy w celu długoterminowego wynajmu mieszkań
– zlecenie budowy nowej czynszówki w celu sprzedaży mieszkań (tę strategię będzie realizować Mzuri CFI 1 po zakończeniu pierwotnej inwestycji w remont kamienicy)
– zlecenie budowy nowej czynszówki w celu długoterminowego wynajmu mieszkań
– budowa portfela mieszkań na wynajem w celu regularnego wypłacania zysków z czynszu najmu (to jest strategia spółki Mzuri CFI 2)
– flipping mieszkań połączony z budową portfela mieszkań na wynajem i re-inwestowanie zysków przez kilka lat w celu pomnożenia majątku, rozpoczęcie wypłacania zysków po okresie zakumulowania kapitału (to jest strategia spółki Mzuri CFI Alfa)

– Inne możliwe strategie również wykorzystanie kilku z powyższych strategii w jednym modelu.

M: Załóżmy, że jeśli ktoś już decyduje się na lokowanie środków … jaka jest zakładana stopa zwrotu?

Tutaj ponownie zależy to od zastosowanej strategii inwestycyjnej. Nasze projekty flippingowe (czyli zakup w celu remontu i sprzedaży) przynoszą zwrot na poziomie 10% w skali roku lub więcej (są to inwestycje średniookresowe 1-3 lata). W przypadku np. budowy portfela mieszkań na wynajem (inwestycja długookresowa, bez daty końcowej, przeznaczona do przynoszenia dochodu inwestorom w jak najdłuższym okresie)  docelowy zwrot szacujemy na ok. 6% w skali roku. Czyli ogólnie można przyjąć, że nasze wehikuły grupowego inwestowania oferują zwrot na poziomie 6-10% lub więcej.

M: Jasne … Ale zzałóżmy, że ktoś z tych czy innych powodów, abstrahując od tego czy i ile zarobił chce odejść co w sumie na pewnym etapie jest naturalną sprawą. Co z kwestią wyjścia z inwestycji?

Forma prawna każdego wehikułu inwestycyjnego to spółka z o.o. Inwestorzy wpłacając kapitał obejmują udziały w spółce stając się jej udziałowcami. Wyjście z inwestycji możliwe jest poprzez sprzedaż udziałów innemu inwestorowi lub poprzez umorzenie udziałów – wtedy Spółka musi odkupić udziały od Inwestora. W zależności od wehikułu inwestycyjnego mogą pojawiać się opłaty za wczesne wycofanie kapitału (opłaty pobierane są tylko w przypadku umorzenia udziałów, a nie w przypadku sprzedaży udziałów innemu inwestorowi). Po dwóch latach od objęcia udziałów opłaty takie już nie występują i Inwestor otrzyma wartość udziałów wyliczoną wg sprawozdania finansowego spółki. W przypadku spółek, które oferują inwestycje średniookresowe (np. flipping kamienicy), inwestycja kończy się po określonym czasie np. po 1-3 latach i wtedy następuje automatyczne umorzenie udziałów.

M: Swoją drogą… czy jest górna granica sumy jaką jako firma możecie przyjąć od pojedynczego inwestora?

Nie ma górnej granicy.

M: Już kończąc naszą rozmowę jako ostatnie zadam to dość istotne pytanie – w jaki sposób inwestorzy są informowani o działaniach firmy i samej inwestycji oczywiście?

Inwestorzy dostają dostęp do Strefy Inwestora na www.mzuricfi.pl. Znajdą tam bieżące informacje na temat działalności spółki, aktualności, informacje finansowe, pliki do pobrania. O zmianach w Strefie Inwestora informowani są emailowo. Raz na kwartał otrzymują newsletter z podsumowaniem 3 miesięcy.

M: Dziękuję za rozmowę panie Rolandzie! Więcej informacji na temat Mzuri CFI można znaleźć na stronie www.mzuriCFI.pl lub bezpośrednio u ekspertów z Grupy Mzuri pod adresem: biuro@mzuriCFI.pl.

Post scriptum: Mój rozmówca przesłał mi informację prasową, którą postanowiłem opublikować, by przekazać więcej szczegółów dla osób zainteresowanych tą formą współpracy. Jej tytuł brzmi: Największy sukces crowdfundingu w branży nieruchomości w Polsce: 7 mln zł w 2 tygodnie

Mzuri CFI 4 – największa crowdfundingowa spółka w Polsce działająca w branży nieruchomości – zakończyła zbieranie kapitału z rezultatem 7 mln zł. Zgromadzone środki zostaną przeznaczone na zakup kilku nieruchomości w największych miastach w Polsce, ich remont oraz sprzedaż mieszkań po podniesieniu ich wartości. Próg wejścia wynosił 10 tys. zł. Prognozowana stopa zwrotu z inwestycji to ok. 12 proc. w skali roku. Specjalizująca się w zarządzaniu najmem mieszkań i inwestowaniu w nieruchomości Grupa Mzuri na początku września 2016 uruchomiła kolejną spółkę celową – Mzuri CFI 4 – która w oparciu o model inwestowania społecznościowego zakupi, wyremontuje i sprzeda kilka kamienic w Warszawie i innych miastach. Projekt potrwa od roku do dwóch lat. To największa dotychczas inicjatywa crowdfundingowa w Polsce. – Wczoraj zakończyło się zbieranie deklaracji objęcia udziałów w Mzuri CFI 4.  To dla nas ogromny sukces, planowaliśmy bowiem zebranie 1,5 mln i zakup jednej kamienicy, zaś efekty okazały się prawie pięciokrotnie wyższe – podkreśla Artur Kaźmierczak, prezes Mzuri CFI 4.

Mzuri CFI 4 to kolejna Spółka Grupy Mzuri uruchomiona w ramach inicjatywy Mzuri CFI opartej na idei crowdfunding’u, która umożliwia grupowe inwestowanie w mieszkania na wynajem osobom dysponującym nawet relatywnie niewielkim kapitałem. Pierwsza ze spółek, Mzuri CFI 1, pozyskała pod koniec 2014 roku ponad 1,5 mln zł na zakup i remont kamienicy w celu późniejszego sprzedania mieszkań przeznaczonych na wynajem. Mzuri CFI 2, uruchomiona w roku 2015, zebrała już blisko 3 mln zł. – Cieszy nas to, że z każdym kolejnym projektem CFI rośnie przeciętna wysokość kapitału wpłacanego przez inwestorów – półtora roku temu zaczynaliśmy od poziomu niecałych 25 tys. zł, by przez 35 tys. zł dojść do dzisiejszego poziomu ok. 50 tys. zł. – i to mimo ze próg wejścia niezmiennie utrzymujemy na poziomie 10 tys. zł, tak by zarabianie na nieruchomościach udostępnić studentom, pielęgniarkom i kolejarzom – mówi Roland Caban, menedżer projektów CFI w Grupie Mzuri. Co znamienne, czas pozyskiwania kapitału również ulega skróceniu. – Do pierwszej inicjatywy Mzuri CFI kapitał w wysokości 1,5 mln zł zbieraliśmy przez 6 tygodni. W przypadku Mzuri CFI 4 poziom ten osiągnęliśmy po trzech dniach, a finalny poziom 7 mln zł po jedynie dwóch tygodniach– dodaje Caban.

Spółki Grupy Mzuri same również inwestują w swoje przedsięwzięcia. W CFI 4 zainwestowały 100 tys. zł własnego kapitału, a dodatkowo kadra menedżerska Grupy wpłaciła kolejne 140 tys. zł. Udziały w Spółce obejmie łącznie 142 wspólników. Co ciekawe, Spółka wychodzi już poza krąg zainteresowania inwestorów wyłącznie z Polski, objęcie udziałów w CFI 4 zadeklarowali również obcokrajowcy z Rosji a nawet z Azji. Nowością jest również, że Mzuri CFI 4, jako tzw. alternatywna spółka inwestycyjna, zostanie objęta nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego

Spółka zapowiada już powołanie kolejnych projektów CFI. – CFI 5 będzie prawdopodobnie miało charakter deweloperski, a więc naszym celem będzie budowa nowych mieszkań na wynajem. Nieustannie prowadzimy też due diligence kolejnych projektów rewitalizacyjnych m.in. w Poznaniu, Bydgoszczy i w Warszawie. Rynkiem nieruchomości w Polsce zajmujemy się już od 1997 roku, zarządzamy ponad 2 tys. mieszkań na wynajem, z czego 500 znajduje się w Warszawie, dlatego doskonale wiemy jakich inicjatyw brakuje na rynku – komentuje Sławek Muturi, ekspert od inwestycji w mieszkania na wynajem, założyciel Mzuri i przewodniczący rady nadzorczej Mzuri CFI 4..

Grupa Mzuri działa na rynku nieruchomości. W skład Grupy wchodzi Mzuri – to pierwsza i obecnie największa w Polsce firma zarządzająca mieszkaniami na wynajem. Obsługuje ponad 2 000 mieszkań w ponad dwudziestu miastach całej Polski. Mzuri Investments – pomaga w znajdywaniu okazji rynkowych oraz zakupie i remoncie mieszkań. Na przestrzeni ostatnich kilku lat pomogła w zakupie ok. 500 mieszkań oraz kilku kamienic. Mzuri CFI – crowdfundingowe spółki celowe realizujące projekty inwestycyjne.

Ta część dotyczy usługi zarządzania najmem


ARTUR BARTNICKI - JAK ZARABIAĆ NA NIERUCHOMOŚCIACH?Mateusz Kiszło: Proszę w paru słowach opowiedzieć o sobie czytelnikom panie Arturze.

Nazywam się Artur Bartnicki, a z Mzuri związany jestem od ponad dwóch lat, ale ze Sławkiem Muturi (założycielem Grupy Mzuri) i Arturem Kaźmierczakiem znamy się od kilkunastu lat. Wspólnie przepracowaliśmy wiele lat w jednej z największych ówcześnie globalnych firm doradczych, Arthurze Andersenie. Później nasze drogi się rozeszły, ja miałem przyjemność kierować Departamentem Zarządzania Ofertą Grupy Kapitałowej TP (obecnie Orange) oraz zarządzać firmą outsourcingu sił sprzedaży. W 2014 roku postanowiliśmy ponownie połączyć siły i stworzyć największą i najlepszą w Polsce firmę zarządzającą mieszkaniami, domami i apartamentami na wynajem. Prywatnie jestem żonaty i dumny z dwójki wspaniałych dzieci. Zainteresowania to głównie piłka nożna, gdzie jak w biznesie wymagana jest pokora i umiejętność szybkiego powstawania po porażkach.

M: Co kryje się pod stwierdzeniem zarządzania najmem (czyli tym czym pan się aktualnie zajmuje)? 

Gdybym miał w jednym zdaniu określić usługę zarządzania najmem oferowaną przez Mzuri powiedziałby, że „zdejmujemy z głowy właściciela nieruchomości wszystkie kwestie związane z najmem mieszkania”. Począwszy od przygotowania oferty marketingowej mieszkania, poprzez selekcję i weryfikację najemców, prezentację mieszkania potencjalnym najemcom, podpisanie w imieniu właściciela umowy najmu, a następnie obsługę wszystkich zgłoszeń od najemcy lokalu w trakcie najmu aż po odbiór lokalu i ponowny najem. Nasza usługa obejmuje także dokonywanie rozliczeń z najemcą, administracjami czy dostawcami energii. Monitorujemy płatności czynszów przez najemców i przypominamy w przypadku, rzadkich z naszego doświadczenia, opóźnień. W praktyce od momentu przejęcia mieszkania w zarządzanie wszystkie kwestie związane z najmem są po stronie Mzuri. Zależy nam aby właściciel lokalu miał poczucie, że powierzył swój majątek we właściwe ręce i mógł przeznaczyć czas poświęcany dotychczas na obsługę swojego mieszkania na wynajem na realizację swoich zainteresowań. Po przekazaniu Mzuri mieszkania w zarządzanie stajemy się pełnomocnikiem właściciela lokalu działając w jego interesie.

M: Zapewne to zależy od wielu czynników, ale jaki jest koszt takiej usługi (i czy jest on miesięczny lub jednorazowy?)

Tak naprawdę system opłat oferowany naszym klientom jest bardzo prosty i czytelny. Prowizja Mzuri za zarządzanie najmem lokalu wynosi 11% (dla mieszkań wynajmowanych w całości) lub 14% (dla mieszkań wynajmowanych „na pokoje”) od czynszu najmu netto tj. od czynszu jaki płaci najemca, ale po odjęciu opłat administracyjnych i zaliczek na media. Innymi słowy nasza prowizja jest pobierana wyłącznie od przychodu z najmu jaki uzyskuje właściciel nieruchomości. Ważnym elementem jest także to, że w przypadku tzw. pustostanu tj. gdy lokal nie jest wynajmowany, prowizja Mzuri spada odpowiednio do 3% i 4%. Proszę zauważyć, że naszym klientom proponujemy prosty system opłat oparty o zasadę: zarabiamy wtedy gdy zarabia właściciel mieszkania. Motywuje nas to do minimalizacji okresu pustostanu każdego powierzonego lokalu.

Jedyną dodatkową opłatą jest opłata za przejęcie lokalu w zarządzanie. Wynosi ona standardowo 1000zł i jest jednorazowa na cały okres współpracy z Mzuri. Opłata ta pokrywa koszt: przygotowania zdjęć mieszkania, przeprowadzenia bardzo szczegółowej inwentaryzacji tak aby uniknąć w przyszłości nieporozumień z najemca dotyczących stanu przekazanego mieszkania do najmu, przygotowania rekomendacji dot. niezbędnych zmian w lokalu a także przekierowania całej korespondencji dot. mieszkania do Mzuri. Chciałbym także dodać, że nie pobieramy żadnych prowizji od najemców.

M: Czy osoby z jednym mieszkaniem do wynajęcia mogą brać wasze rozwiązanie pod rozwagę?

Jak najbardziej, tak. Większość z naszych klientów stanowią właściciele, którzy przekazali nam w zarządzanie jedną nieruchomość: mieszkanie, dom czy apartament. Przekazanie lokalu Mzuri w zarządzanie to nie tylko odciążenie od codziennych obowiązków z tym związanych. Proszę zwrócić uwagę, że ponieważ zarządzamy ponad 2000 lokali każdego miesiąca zdobywamy ponad 2000 miesięcy doświadczenia w zarządzaniu najmem. Innymi słowy każdego miesiąca zdobywamy prawie 167 „mieszkanio – lat” doświadczenia (2000 dzielone na 12 miesięcy). Z drugiej strony właściciel pojedynczego lokalu na wynajem w trakcie jednego miesiąca zdobywa tylko miesiąc doświadczenia. Może brzmi to trochę jak slogan marketingowy, ale w Mzuri głęboko wierzymy, że dzięki naszym doświadczeniem z tysiącami Klientów i najemców możemy zaproponować usługę o najwyższej jakości. Także dzięki temu, że raz zdobyte doświadczenie z najemcą powielamy natychmiast na wszystkie zarządzane lokale dzieląc się wiedzą w ramach zespołu ekspertów naszej firmy.

M: Na pewno osoba, która zdecyduje się na współpracę podpisuje umowę. Czy można o niej w kilku słowach? Wiele osób może interesować czy np. wiąże nas na określony termin.
Z każdym właścicielem mieszkania podpisujemy umowę o świadczenie usług zarządzania mieszkaniami pod wynajem, która szczegółowo reguluje: prawa i obowiązki obydwu stron umowy (Mzuri i właściciela lokalu), zasady wynagrodzenia firmy oraz wzajemne odpowiedzialności. Zdajemy sobie sprawę, że powierzone nam w zarządzanie mieszkanie często stanowi dorobek całego życia naszych Klientów. Dlatego każde z zarządzanych przez nas mieszkań traktujemy jak swoje własne.  Zależy nam na długotrwałej relacji z każdym właścicielem lokalu na wynajem. Oczywiście rozumiemy, że zdarzają się różne sytuacje osobiste. Dlatego mimo, że zawierana z nami umowa jest bezterminowa zawarliśmy w niej możliwość jej rozwiązania z 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia.
M: W jaki sposób właściciel mieszkania otrzymuje od was informacje o np. niezapłaconych czynszach, czy ewentualnych komplikacjach?

Komunikacja z właścicielem mieszkania jest dla nas priorytetem. Poprzez regularne raporty informujemy właściciela mieszkania jaki jest status procesu poszukiwania najemcy: ile było telefonów od zainteresowanych, ile odbyło się prezentacji mieszkania, jakie są nasze rekomendacje aby zwiększyć zainteresowanie mieszkaniem wśród najemców. W okresie najmu (po znalezieniu najemcy i podpisaniu umowy najmu) każdy z naszych Klientów otrzymuje comiesięczny raport ze szczegółowym rozliczeniem danego miesiąca.

Jedną z największych obaw właścicieli mieszkań na wynajem jest ryzyko niepłacenia czynszu przez najemcę. Chciałbym podkreślić, że w Mzuri przykładamy ogromną uwagę do procesu selekcji i weryfikacji najemców. Szczegółowo potwierdzamy czy najemcę będzie stać na opłacenie czynszu najmu, w tym także weryfikujemy referencje z poprzednich najmów. W rzadkich przypadkach, gdy płatność od najemcy nie została zaksięgowana w terminie wynikającym z umowy najmu już pierwszego dnia kontaktujemy się z najemcą wyjaśniając sytuację. Oczywiście właściciel mieszkania jest na bieżąco informowany o podejmowanych przez Mzuri działaniach. Jesteśmy dumni, że praktycznie nie posiadamy zaległości w czynszach od najemców, które przekraczałyby jeden miesiąc.

M: Czy usługa działa już w całej Polsce? Bo nie tylko w dużych miastach ludzie inwestują w mieszkania. Czasem wręcz przeciwnie.

Obecnie Mzuri oferuje usługi w ponad 20 największych miastach Polski. W lipcu otworzyliśmy nowe biuro Mzuri w Szczecinie, a w kolejnych miesiącach planujemy otwarcie nowych biur także w mniejszych miastach. Docelowo chcielibyśmy być obecni w każdym z polskich miast oferując ten sam wysoki standard i poziom obsługi. Niezależnie więc czy właściciel powierzy nam jedno czy kilka mieszkań zlokalizowanych w różnych miastach zaoferujemy mu taki sam zakres i jakość usług oraz jeden punkt kontaktu z Mzuri

Ostatnia część dotyczy usługi wspierania w zakupie nieruchomości pod wynajem

artur.k 1 - JAK ZARABIAĆ NA NIERUCHOMOŚCIACH?Mateusz Kiszło: Panie Arturze – co jest pana specjalizacją w MZURI?

W Grupie Mzuri odpowiadam za całość usług związanych z inwestycjami w mieszkania na wynajem.

M: Na czym ona polega?

Mamy dwie główne grupy Klientów:

Osoby chcące kupić inwestycyjnie mieszkanie do własnego majątku oraz osoby zamierzające wziąć udział w inwestowaniu grupowym.
Usługa Mzuri Investments kierowana jest do osób, które dysponują wystarczającym kapitałem na zakup mieszkania na wynajem, ale z różnych powodów nie chcą zająć się tym sami (brak czasu, chęci, wiedzy etc.). Nasza rola wtedy polega na wyszukaniu okazji inwestycyjnej, wyremontowaniu  jej i wynajęciu, aby inwestor mógł w niedługim czasie zacząć cieszyć się przychodami. Oferujemy również opcję z pomocą przy budowie całego portfela mieszkań – wiąże się to oczywiście z większym wkładem finansowym.
Powołujemy także spółki inwestowania grupowego pod marką Mzuri CFI. Mzuri Crowdfund Investing (CFI) to spółka opierająca się na idei crowdfunding’u, który umożliwia inwestowanie w nieruchomości osobom dysponującym relatywnie niewielkim kapitałem. Wystarczy już 10.000 zł by móc czerpać korzyści z inwestowania w mieszkania na wynajem. Dotychczas uruchomiliśmy cztery takie spółki z różnymi strategiami inwestycyjnymi.

 

M: Czy branie kredytu hipotecznego z myślą, że będzie sam się spłacał dzięki lokatorom to dobry pomysł? Głosy w polskim internecie i poza nim są mocno podzielone. 

Tak, to dobry pomysł, o ile dobrze weźmie się kredyt i nie przesadzi z zadłużeniem. Co konkretnie mam na myśli – otóż chodzi o to, by parametry kredytu i inwestycji były takie, że nawet w niesprzyjających okolicznościach (podwyższenie stóp procentowych, nieplanowany pustostan czy spadek czynszu) przychody z najmu wciąż pokrywały miesięczną ratę kredytową. Jeśli dobrze weźmie się kredyt, może to znacząco przybliżyć nas do wolności finansowej, gdyż de facto najemcy będą nam go spłacać.

M: Czy na rynku krążą jakieś mity na temat rynku najmu z którymi cały czas się pan spotyka?

Mitów nie brakuje, ale chyba najpowszechniejsze są dwie grupy: te dotyczące najemców oraz te związane z poszczególnymi miastami. Pierwsza grupa ukazuje najemców jako naciągaczy, niechlujów i niszczycieli. To bzdura. W zdecydowanej większości najemcy są normalnymi, spokojnymi i uczciwymi ludźmi. Mzuri zarządza obecnie ponad 2100 mieszkaniami na wynajem i naprawdę nie mamy problemów z dewastacjami. Nigdy nie mieliśmy. Skala innych kłopotów też jest mała. Druga grupa dotyczy konkretnych miast, zwłaszcza Łodzi. Łódź ma fatalny PR, tymczasem uważam, że to bardzo interesujące miejsce do inwestowania w mieszkania na wynajem.
M: Jaki jest koszt usługi?

Mzuri Investments pobiera od Klientów dwie podstawowe prowizje: od zakupu mieszkania (w skład czego wchodzi również analiza rentowności inwestycji i opracowanie business case) oraz od zarządzania remontem. Ta pierwsza waha się między 2,5% a 3,0% (w zależności od typu usługi) a ta druga to, w pewnym uproszczeniu, 10% wartości remontu. Warto dodać, że obie usługi są pomyślane w ten sposób, by zminimalizować zaangażowanie Inwestora. Udaje się to, czego świadectwem jest fakt, że niemała część naszych Klientów mieszka za granicą. Większość Inwestorów nigdy nie widziała mieszkań, których właścicielami stali się dzięki pomocy Mzuri Investments.

M: Mimo tego o czym pan pisze (wsparciu w każdym aspekcie) to wielu wciąż decyduje się na samodzielne inwestycje. Jakie zagrożenia dla początkujących inwestorów na rynku najmu.

Na inwestorów działających na własną rękę czyha wiele pułapek, ale generalnie największym zagrożeniem są brak edukacji i doświadczenia, zbyt szybkie (i nieprzemyślane) decyzje i wreszcie podejmowanie decyzji inwestycyjnych na bazie emocji a nie chłodnej kalkulacji. Klienci Mzuri Investments omijają wiele z tych zagrożeń, gdyż opierają się w dużej mierze o nasze doświadczenie, ale i ich nie omija niekiedy problem podejmowania emocjonalnych decyzji (np. bezsensownego przepłacania za „ładniejsze” elementy wyposażenia mieszkania czy niechęci do zainwestowania w prawdziwą okazję, bo pośrednikowi trzeba zapłacić „za dużo”. Inwestorzy ponoszą także ryzyko np. nieprzewidzianych kosztów remontów – elementów, których nie sposób było przewidzieć.
M: W takim razie sugerowałbym im zakup nowej książki wydawanej przez pana firmę. Może pan opowiedzieć co dokładnie w niej znajdziemy?

Książka „Poradnik dla najemczyń i najemców. Jak zapewnić sobie bezproblemowy najem. 100+ pytań i odpowiedzi” jest pracą zbiorową pod redakcją założyciela Grupy Mzuri – Sławka Muturi, który tworzył tą książkę  razem z kilkudziesięcioma współpracownikami Mzuri. Dzięki wiedzy i doświadczeniu autorów powstał unikatowy na polskim rynku Poradnik, który udziela wielu odpowiedzi na pytania typowo nurtujące najemców. Opracowaniu Poradnika przyświecała idea poprawy relacji na linii najemca-właściciel, które dzisiaj, generalnie, nie są zbyt dobre – powstaje wiele nieporozumień i konfliktów z naprawdę błahych powodów, które powinno się szybko i bezboleśnie rozwiązywać. Z naszego  doświadczenia wynika, że tego jeszcze w Polsce nie potrafimy. Nie potrafimy zrozumieć, że najem to jest czysty biznes pomiędzy najemcą i właścicielem lokalu. Wierzymy, że Poradnik zmieni ten stosunek, i dzięki niemu cały proces najmu przestanie budzić obawy i wątpliwości z obu stron, a zacznie być traktowany jak uczciwy biznes.

Dziękuję wszystkim panom za możliwość rozmowy, a czytelnikom powodzenia w biznesie!